Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 72 (2011-2012)
Om å evaluere gjeldsordningsloven, bl.a. fordi mange som tidligere har fått innvilget gjeldsordning, nå faller utenfor loven, og om andre mulige verktøy for gjeldsofre
Oversendt regjeringen: 24.02.2012
Besvart på vegne av: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 07.05.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Oslo og andre storbyer får stadig flere betalingsproblemer. Mange inngår avtale om gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven, noe som innebærer å leve under et svært stramt regime i årevis. Det bygger seg også opp en større gruppe gjeldsofre som tidligere har fått innvilget gjeldsordning, men som nå faller utenfor loven på grunn av formuleringen i fortolkningen av § 1-4 fjerde ledd om mulig annen gangs gjeldsordning. En del mennesker i slike umenneskelige situasjoner faller etter hvert utenfor arbeidslivet og blir uføretrygdet. Loven ble til i kjølvannet av byfornyelsessakene på slutten av 1980-tallet.
Vil statsråden evaluere gjeldsordningsloven etter 20 år, og finnes det også andre verktøy for gjeldsofre for eksempel gjeldsforhandlinger i kommunene?

Les hele debatten