Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 79 (2011-2012)
Om hvorvidt statsråden er enig i at bioteknologiloven kapittel 5 fortsatt er viktig for å sikre etiske og juridiske rammer for genetiske undersøkelser av mennesker
Datert: 20.03.2012
Besvart: 26.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Bioteknologiloven kapittel 5 setter viktige rammer for genetiske undersøkelser av mennesker og bruk av disse. Det fremgår av Innst. O. nr. 16 for 2003-2004 at det var bred politisk enighet om at slike undersøkelser bare skal gjøres som et ledd i medisinsk diagnostikk og behandling, og at resultatene ikke skal brukes utenfor helsetjenesten. Et bredt flertall sluttet seg også til krav om samtykke ved slike undersøkelser, og til bestemmelsen om genetisk veiledning. Stortinget vedtok videre et forbud mot prediktive genetiske undersøkelser av barn, med mindre dette kunne avdekke forhold som kan behandles. Den teknologiske utviklingen innebærer at genetiske undersøkelser blir mer utbredt og kan gi mer informasjon enn tidligere.
Er statsråden enig i at bioteknologiloven kapittel 5 fortsatt er viktig for å sikre etiske og juridiske rammer for disse undersøkelsene?

Les hele debatten