Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 81 (2011-2012)
Om hvordan Norge forholder seg til de temaene som reises på NATOs toppmøte i Chicago
Datert: 28.03.2012
Besvart: 15.05.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): 20. og 21. mai avholder NATO sitt toppmøte i Chicago. Møtet vil være en oppfølging av møtet i Lisboa i 2010. Sentrale temaer på dagsorden er NATOs forpliktelser i Afghanistan gjennom og etter transisjonen, styrking av NATOs globale nettverk av partnere, og nødvendige kapasiteter for å beskytte NATOs befolkning og territorium. Til det siste punktet hører også den meget viktige diskusjonen om såkalt "Smart defence" som i forbindelse med toppmøtet er tenkt gjort til en langsiktig strategi.
På hvilken måte forholder Norge seg til de temaene som reises på NATOs toppmøte i Chicago?

Les hele debatten