Interpellasjon fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 92 (2011-2012)
Om å redusere utfordringene som følger av at forskningsinstitutter konkurrerer på særs ulike vilkår om forskningsmidlene, da noen får nesten alle sine inntekter fra konkurransearenaer, mens andre får opp mot 70 pst. av inntektene over statsbudsjettet
Oversendt regjeringen: 09.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kunnskap skapt i instituttsektoren er en sentral premissleverandør for forvaltning og politikk. Ryddes usikkerhet om forskningsresultatene av veien, åpnes det også for at det er politiske prioriteringer og ikke kunnskapsgrunnlaget som blir gjenstand for debatt. Instituttene konkurrerer imidlertid på særs ulike vilkår om forskningsmidlene, selv de instituttene som er innenfor basisfinansieringsordningen. Noen institutter henter 95 prosent av sine inntekter fra forskjellige konkurransearenaer, mens andre institutter får opp mot 70 prosent av sine inntekter over statsbudsjettet, ofte fra ett departement. Denne praksisen er urettferdig, skaper sektorisering av kunnskapsgrunnlaget, medfører debatt om kunnskapens legitimitet og gjør brobygging mellom instituttene og kompetansemiljøene vanskelig.
Hva mener statsråden kan gjøres for å redusere disse utfordringene?

Les hele debatten