Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2012-2013)
Om å gjeninnføre en lovhjemmel som kan gi bystyret i Oslo og andre aktuelle kommuner anledning til å forby tigging som ledd i kampen mot menneskehandel og i grensetrekking mot aktiviteter som gjør bymiljøene utrygge
Datert: 10.08.2012
Besvart: 16.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Europol la i fjor frem en rapport som viser at organisert tigging ofte handler om menneskehandel. I dag vet vi at omreisende tiggere kan være et resultat av trafficking. Svake grupper utnyttes bevisst til tigging, og både barn, kvinner og menn er utsatt. Gatebildet i Oslo er i stigende grad et bilde på virkningene av trafficking: prostitusjon, narkotikaomsetning og nettopp tigging. De lokale folkevalgte må få sterkere innvirkning på hvordan grensen trekkes mot uakseptable aktiviteter og annet som gjør bymiljøene utrygge for innbyggerne. Lokale myndigheter har gode forutsetninger for å vurdere sosiale hjelpetiltak og ordensforskrifter i sammenheng. Et forbud mot tigging vil hjelpe i kampen mot menneskehandel.
Vil statsråden overveie å gjeninnføre en lovhjemmel som kan gi bystyret i Oslo og andre aktuelle kommuner anledning til å forby tigging?

Les hele debatten