Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2012-2013)
Om utfordringen med et stadig økende antall unge uføre
Datert: 24.09.2012
Besvart: 23.11.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): De siste tyve årene har det vært en økning i andelen og antallet uføre i Norge. De siste årene er det særlig økningen i andelen unge uføre som bekymrer. De største diagnosegruppene er unge med psykiske lidelser i en eller annen forstand, samt muskel- og skjelettlidelser. Samtidig kan økningen også henge sammen med at mange unge ikke fullfører videregående skole, manglende krav i Nav og dårlig oppfølging. Det er også verdt å merke seg at unge som blir permanent uføre, settes permanent utenfor arbeidslivet.
Hvordan vil statsråden adressere utfordringen med et stadig økende antall unge uføre?

Les hele debatten