Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 22 (2012-2013)
Om regjeringens oppfølging av uttalelsen daværende utenriksminister Støre undertegnet på WTOs 8. ministerkonferanse, der Norge forpliktet seg til å arbeide mot proteksjonisme og avstå fra nye handelsbarrierer
Oversendt regjeringen: 09.10.2012
Besvart: 22.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): På WTOs 8. ministerkonferanse i Genève 15.-17. desember 2011 undertegnet daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre en uttalelse der Norge sammen med en større gruppe av WTOs medlemsland forpliktet seg til å arbeide mot proteksjonisme og avstå fra å reise nye handelsbarrierer mot varer og tjenester. Bakgrunnen var, som det står i uttalelsen, utsiktene til at den usikre globale økonomiske situasjonen kunne føre til økt handelsproteksjonisme.
På hvilken måte har regjeringen konkret fulgt opp forpliktelsen Norge undertegnet på WTOs 8. ministermøte?

Les hele debatten