Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 25 (2012-2013)
Om resultatene etter fire års arbeid med gjennomføring av hovedstadsmeldingen, og hvordan regjeringen vil følge opp
Oversendt regjeringen: 10.10.2012
Besvart: 14.12.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I juni 2007 la regjeringen fram hovedstadsmeldingen "Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion", som ble behandlet i Stortinget mars 2008. Den markerte at regjeringen ser en velfungerende hovedstad som avgjørende for hele landet, og aktivt vil engasjere seg for å bidra til integrering, trygghet, nyskaping, boligbygging, kollektivtrafikk og utjamning av levekår. Regjeringen varslet forsterket Groruddalssatsing, ny områdesatsing i Søndre Nordstrand bydel, gratis kjernetid i barnehager med stor innvandrerandel, egne midler til skoler med mange minoritetsspråklige, nye regler for lokalisering av statlige virksomheter, bruk av fristilt statlig eiendom til velferdsformål osv. Dette handler om store oppgaver som vil ta tid og krever bredt samarbeid med Oslo kommune.
Hvordan vurderer statsråden resultatene etter fire års arbeid med gjennomføring av Hovedstadsmeldingen, og hvordan vil regjeringen følge opp?

Les hele debatten