Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2012-2013)
Om hva som gjøres for å styrke kapasiteten og kvaliteten i det psykiske helsevernet
Oversendt regjeringen: 19.10.2012
Besvart: 29.11.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Psykiske problemer er en hovedårsak til sykefravær, frafall fra skole og arbeidsliv. Psykisk syke opplever fortsatt at det psykiske helsevernet svikter i mange ledd. Til tross for tilskuddsordningen til kommunene er det fortsatt betydelig dårligere tilgang til psykologtjenester i kommunene sammenliknet med legetjenester. Det er rapportert en svak nedgang i antall årsverk i psykisk helsetjeneste for voksne i kommunene fra 2010 til 2011. Samtidig er det økt press på de kommunale tjenestene fordi helseforetakene omstiller med mer vekt på ambulante og polikliniske tjenester. Til tross for at ventetiden for psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten fortsatt er lang, foreligger det planer om kutt i flere tilbud. Helsetilsynet har også avdekket store variasjoner i tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentre.
Hva gjør statsråden for å styrke kapasiteten og kvaliteten i det psykiske helsevernet, slik at pasientene kan få bedre hjelp?

Les hele debatten