Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 31 (2012-2013)
Om hvorvidt regjeringen har skrinlagt ny godsterminal på Alnabru og ønsket om å få mer godstransport over på jernbane, da terminalprosjektet ikke er med i forslaget til Nasjonal transportplan
Oversendt regjeringen: 31.10.2012
Besvart: 18.12.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Navet for norsk gods er Alnabruterminalen i Oslo. I 2008 håndterte terminalen 600 000 TEU. Fra 2008 til 2011 sank volumet til 500 000 TEU. Nåværende anlegg på Alnabru har en levetid på deler av utstyret/sikkerhetsanlegget som bare varer frem til 2019, og som etter dette ikke vil kunne vedlikeholdes og driftes grunnet alder og mangel på deler. Etter tolv års planlegging ligger det nå en hovedplan for ny alnabruterminal med et kostnadsestimat på 10,5 mrd. kroner for gjennomføring av første byggetrinn. Dette prosjektet er ikke fremmet av Jernbaneverket i forslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023. I tillegg har regjeringens plassering av beredskapssenter på Alnabru skapt ytterligere usikkerhet rundt fremtiden for gods.
Har regjeringen skrinlagt prosjektet og ønsket om å få mer godstransport over på jernbane, eller kan statsråden skissere en god fremdriftsplan til gjennomføringen av byggetrinn 1 og 2?

Les hele debatten