Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 40 (2012-2013)
Om forholdet mellom å legge til rette for økonomisk vekst og å gripe inn med fordelingstiltak i mottakerland i norsk utviklingspolitikk
Oversendt regjeringen: 09.11.2012
Besvart: 18.12.2012 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan vurderer statsråden forholdet mellom det å legge til rette for økonomisk vekst og det å skulle gripe inn med fordelingstiltak internt i mottakerland som del av norsk utviklingspolitikk?

Les hele debatten