Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 42 (2012-2013)
Om å sikre at studentene i sykepleierutdanningen får en felles grunnleggende kompetanse, da rapportfunn tyder på betydelige kvalitetsforskjeller utdanningsinstitusjonene imellom
Datert: 29.11.2012
Besvart: 22.01.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Sykepleierutdanningen er en viktig del av norsk helsevesen. Utdanningen må holde høy faglig kvalitet og sørge for at studentene lærer de nødvendige ferdighetene for å mestre dette viktige yrket. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har nylig presentert en rapport som omhandler sykepleierutdanningen. Et av funnene i rapporten er at det er avdekket relativt store forskjeller mellom læresteder med hensyn til tilsøkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, strykprosent, karakterer, frafall og vurderingsformer. Dette er urovekkende og tyder på betydelige forskjeller i kvaliteten fra en utdanningsinstitusjon til en annen.
Vil statsråden ta initiativ til å innrette eksamen på slutten av sykepleierutdanningen på en slik måte at det dokumenteres at studentene som består har lært det de skal og har en felles grunnleggende kompetanse som skaper trygghet for ansettelser og behandling i helsevesenet?

Les hele debatten