Interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF) til planleggings- og samordningsministeren

Interpellasjon nr. 23 (1996-97)
Om hvilke verdier og normer som skal være grunnleggende i Det norske hus
Datert: 27.01.1997
Besvart: 26.02.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Gjennom 1000 år har kristendommen utgjort nordmenns viktigste åndelige fundament, i stor grad påvirket folkets normer og tradisjoner og vært grunnlaget for norsk lovgivning. I dag er imidlertid tidligere generasjoners verdier i ferd med å tape betydning for mange, men samtidig registrerer vi en tydelig etterspørsel etter moralske standarder og holdepunkter. Overgangen til et mer flerkulturelt samfunn representerer i denne sammenheng viktige utfordringer både for den enkelte og samfunnet. 1000-års skiftet skulle derfor være anledningen til å foreta en gjennomtenkning og bevisstgjøring når det gjelder fellesskapets normgrunnlag.
Hvilke verdier og normer vil planleggingsministeren skal være grunnleggende i Det Norske Hus?