Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 48 (2012-2013)
Om å presisere at kommunene står fritt mht. eiendomsskatt, slik at tildeling av skjønnsmidler ikke gjøres avhengig av innføring av eiendomsskatt
Datert: 17.12.2012
Besvart: 05.02.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Frem til 2006 het det i Kommunaldepartementets retningslinjer at "Fylkesmannen skal ikke stille krav om innføring av eiendomsskatt som forutsetning for å få skjønnstilskudd". Denne setningen var tatt inn i retningslinjene da Erna Solberg var kommunalminister. Formuleringen ble fjernet av regjeringen Stoltenberg II, og oppleves av kommunene som et statlig pålegg om å innføre en kommunal eiendomsskatt.
Vil statsråden ta initiativ til at man igjen vil presisere at kommunene står fritt i å innføre eller ikke innføre eiendomsskatt, slik at tildeling av skjønnsmidler ikke gjøres avhengig av innføring av eiendomsskatt?

Les hele debatten