Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 51 (2012-2013)
Om tiltak for å stimulere et aktivt, mangfoldig norsk eierskap
Oversendt regjeringen: 20.12.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 07.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Eierskap er viktig. Eierskap er avgjørende for hvor bedrifter etableres, satsing skjer og hva slags utvikling og strategier som følges. Det statlige eierskapsengasjementet i en del norske bedrifter er begrunnet i at man skal sikre hovedkontor i Norge. Vi vet at et krevende og aktivt eierskap er viktig for hva slags resultater og avkastning som skapes i en bedrift. For næringsklynger er eierskap og kapitaltilgang en viktig innsatsfaktor for å gjøre klyngen dynamisk. Det mangfoldige private eierskap er viktig for maktfordeling og for å sikre at utvikling skjer spredt over hele landet. Avkastningen er høyere i familiedominerte selskaper enn den man finner i børsnoterte selskaper. Eierskap og kapitaltilgang er kort sagt helt sentralt for utvikling av arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter.
Hva vil statsråden gjøre for å stimulere et aktivt, mangfoldig norsk eierskap?

Les hele debatten