Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2012-2013)
Om et utvidet samarbeid mellom det offentlige og den private sikkerhetsindustrien for å sikre økt trygghet, bedre bruk av ressurser og bedre beredskap
Oversendt regjeringen: 20.12.2012
Besvart: 07.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I magasinet "Aktuell sikkerhet" nr. 6 for 2012 beskrives to svært spennende samarbeidsprosjekter mellom det offentlige og den private sikkerhetsbransjen. I det ene eksempelet ligger det an til at man kan videreutvikle det interne rapporteringssystemet i Securitas til å kunne samkjøres med politiet. Dette vil kunne bidra til mer kunnskapsbasert jobbing i politiet og økt trygghet. Det andre eksemplet viser til at kommunale Valøya bo- og tjenestetilbud for rusmisbrukere har "outsourcet" vaktholdet til vektere og opplever en bedre hverdag for både ansatte og brukere. Etter 22. juli er det svært ønskelig å integrere den private sikkerhetsbransjen enda mer i samfunnets totale beredskapsplanlegging og arbeid.
Hvilke fremtidsvisjoner har statsråden for et utvidet samarbeid mellom det offentlige og den private sikkerhetsindustrien for å sikre økt trygghet, bedre bruk av ressurser og bedre beredskap?

Les hele debatten