Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2012-2013)
Om regjeringens løfter på rehabiliteringsfeltet fra Soria Moria I og II og Stortingets krav om en klar prioritering av rehabilitering
Oversendt regjeringen: 14.01.2013
Besvart: 23.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Høyre har foreslått at den neste store helsepolitiske reformen skal være et løft for rehabiliteringsfeltet, med en forpliktende opptrappingsplan. Det har vært bred enighet om dette. En enstemmig helse- og omsorgskomité skrev i 2006 at "habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet i helsesektoren". Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten fra våren 2012 slo imidlertid fast følgende: "Det er ikke mulig å dokumentere at målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd [...] ... ingen økt kapasitet fra 2005 til 2010." For kommunenes del er det heller ikke noe positivt bilde, viser rapporten, som også peker på mangelfulle overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Hva vil statsråden gjøre for å innfri regjeringens løfter på rehabiliteringsfeltet fra Soria Moria I og II, og Stortingets krav om en klar prioritering av rehabilitering?

Les hele debatten