Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 60 (2012-2013)
Om at voldtatte må møtes med respekt, forståelse og nødvendige tiltak fra det offentlige, med henvisning til en sak der Oslo statsadvokatembete har betegnet etterforskningen som "uakseptabel"
Oversendt regjeringen: 06.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Voldtekt er et fysisk nestendrap, mens det psykisk kan drepe den voldtektsutsattes sjel. Voldtektsutsatte må møtes med den respekt, forståelse og de tiltak som er nødvendig fra det offentliges side. Dette skjer ikke i en god del tilfeller, bl.a. i tilfellet hvor en kvinne ble voldtatt 26. november 2010 mens sønnen var vitne, jf. brev til riksadvokaten 22. januar 2013. Politiet tok ikke imot anmeldelse før etter fem dager. Deretter ble saken liggende ubehandlet hos politiet i ett år. Fornærmede fikk i denne perioden beskjed om ikke å snakke med sin sønn om det han hadde vært vitne til for at han ikke skulle "påvirkes", noe som var direkte skadelig for sønnen. Rettsmedisinske undersøkelser ble gjennomført forsinket, og spørsmål fra bistandsadvokaten ble ofte ikke besvart, for å nevne noe av det Oslo statsadvokatembete har betegnet som en "uakseptabel" etterforskning.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre flere slike eksempler?

Les hele debatten