Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 67 (2012-2013)
Om hva regjeringen gjør for å styrke arbeidet mot menneskehandel og prostitusjon internasjonalt, med henvisning bl.a. til en Norad-rapport om trender innen menneskehandel
Datert: 26.02.2013
Besvart: 29.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Menneskehandel er vår tids slaveri, og kampen mot internasjonal menneskehandel og prostitusjon er helt avgjørende i arbeidet for å fjerne misbruk og nedverdigelse av kvinner og barn. Nytenking og åpenhet er nødvendig for å sikre gode tiltak. Prostitusjon er en like stor inntektskilde for internasjonal mafia som våpensmugling og narkotikasalg. Industrien er "tverrfaglig", hvor mafiaen bruker de samme kvinnene til smugling og hvitvasking av inntekter fra narkosalg og prostitusjon. I Norad-rapporten "Utrygg trafikk: Kartlegging av internasjonale trender innen menneskehandel" fra 2009, vises det til en rekke "best practices" og erfaringer fra andre land.
Hvilke av disse "best practice"-tiltakene har regjeringen vurdert nærmere, hva har regjeringen konkludert med når det gjelder disse tiltakene, og hva gjør regjeringen for å styrke arbeidet mot menneskehandel og prostitusjon internasjonalt?

Les hele debatten