Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2012-2013)
Om at andelen av norsk bistand som går til utdanning, har falt de siste årene, og hvilken strategi statsråden har for å møte lavinntektslands utfordringer på utdanningsfeltet
Datert: 01.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Antallet barn utenfor skole har falt fra 108 til 61 millioner siden 1999. Framgangen kom etter at 164 land forpliktet seg til "Education for all"-målene i 2000. Men ifølge siste Global Monitoring Report, GMR, avtok framgangen i 2004, og stagnerte i 2008. I Afrika sør for Sahara øker antallet barn som ikke får skolegang. Det er positivt at lavinntektsland har økt sin innsats for utdanning siden 1999, men de er fortsatt avhengige av bistand. Andelen av norsk bistand som går til utdanning har gått ned de siste årene, og er nå på kun 6 pst. Den samlede internasjonale utdanningsbistanden har falt i 19 lavinntektsland. Tilgangen til skole er en forutsetning for å lære, men ikke tilstrekkelig. Kvaliteten på utdanningen er viktig, og en stor bekymring er hvordan behovet for lærere skal dekkes. Å nå marginaliserte grupper av barn er også en utfordring.
Hvilken strategi har statsråden for å møte disse utfordringene?

Les hele debatten