Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 82 (2012-2013)
Om hvordan hallikparagrafen, forbudet mot bordeller og sexkjøpsloven virker i arbeidet for å redusere omfanget av det norske markedet for prostitusjon, og hva statsråden gjør for å sikre at lovene håndheves
Datert: 08.04.2013
Besvart: 29.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Kampen mot internasjonal menneskehandel og prostitusjon er en viktig del av arbeidet for å fjerne misbruk og nedverdigelse av kvinner og barn. Norge har i dag tre viktige lover for å regulere prostitusjon og menneskehandel. Hallikparagrafen er viktig for å ta de mektige bakmennene. Forbudet mot bordeller retter seg mot innemarkedet. Sexkjøpsloven skal heve terskelen for å kjøpe prostituerte og virke holdningsskapende for å hindre at menn kjøper sex.
Hvordan mener statsråden at de nevnte lovene virker i arbeidet for å redusere omfanget av det norske markedet for prostitusjon, og hva gjør statsråden for å sikre at lovene håndheves?

Les hele debatten