Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 86 (2012-2013)
Om når de fleste kreftpasientene vil få oppnevnt en pasientkoordinator i sykehusene som følger dem gjennom hele pasientforløpet, noe slike pasienter har hatt rett til i 13 år
Oversendt regjeringen: 18.04.2013
Besvart: 03.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Statens helsetilsyn har nylig gjennomført et nasjonalt tilsyn med behandlingsforløpet for pasienter med kolorektal kreft. Tilsynet viser at det skjer svikt i pasientforløpet og at halvparten av sykehusene brøt fristene. Helsetilsynet utarbeidet i 2009 en egen rapport om risikobildet i norsk kreftbehandling, som viser noe av den samme risikoen. I 13 år har pasienter med sammensatte lidelser hatt rett på en pasientkoordinator i sykehusene.
Når mener statsråden at de fleste kreftpasientene vil oppleve at de får oppnevnt en koordinator som faktisk følger dem gjennom hele pasientforløpet?

Les hele debatten