Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 89 (2012-2013)
Om mobile radiologiske tjenester til pasienter i sykehjem og lokalmedisinske sentre
Oversendt regjeringen: 30.04.2013
Besvart: 27.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Reise til sykehus for å ta røntgenbilde kan være en belastning for de sykeste eldre som bor på sykehjem og pasienter i lokalmedisinsk senter. Ny medisinsk teknologi og elektronisk kommunikasjon gjør det mulig å flytte røntgenmaskiner ut av sykehusene og til pasientene. Det er særlig sykehjemspasienter som har behov for at røntgenapparatet kommer til dem, framfor at de må reise til sykehuset. Medisinsk diagnostikk fra spesialisthelsetjenesten vil dermed bli mer tilgjengelig for de sykeste eldre. I de fleste situasjoner er mobile røntgentjenester billigere enn tradisjonelle røntgentjenester på sykehus. Mobile radiologiske tjenester inngår ikke i regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi, og sykehusene er ikke pålagt et ansvar for å tilby dette.
Vil statsråden endre dette slik at pasienter i sykehjem og lokalmedisinsk senter sikres mobile radiologiske tjenester fra spesialisthelsetjenesten?

Les hele debatten