Interpellasjon fra Gjermund Hagesæter (FrP) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 90 (2012-2013)
Om fylkesmennenes varierende praksis for å fremme innsigelser til kommunale bebyggelses- og reguleringsplaner, og årsaken til at det er fem ganger så mange innsigelser i Buskerud som i Oslo og Akershus
Oversendt regjeringen: 15.05.2013
Besvart: 03.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): En gjennomgang av alle kommunale bebyggelses- og reguleringsplaner som er blitt sendt på høring i årene 2008-2011, viser at 18,3 prosent av dem ble møtt med innsigelse av landets 18 fylkesmannsembeter, ifølge SSB. Samme instans melder at ulike myndighetsorganer med innsigelseskompetanse har økt bruken av innsigelser til kommune- og detaljplaner, det vil si regulerings- og bebyggelsesplaner. I forbindelse med boligmeldingen har regjeringen uttalt at man vil samle innsigelser til kommune- og detaljplaner hos fylkesmennene. Fylkesmennenes praksis for å fremme innsigelser virker å variere enormt. Tallene fra 2008-2011 viser at mens Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmer innsigelser i om lag 9 prosent av detaljplanene, fremmer Fylkesmannen i Buskerud innsigelse i 43,6 prosent av planene.
Hva mener statsråden er årsaken til at det er fem ganger så mange innsigelser i Buskerud fylke som i Oslo og Akershus?

Les hele debatten