Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 2 (2013-2014)
Om å bidra til at Stortinget får mer fullstendig informasjon enn tidligere om Scandinavian Star-brannen i 1990, bl.a. angående hendelsesforløp og eierforhold
Oversendt regjeringen: 08.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I brannen på Scandinavian Star 7. april 1990 omkom 159 mennesker. Stortinget behandlet saken gjennom en redegjørelse fra handels- og sjøfartsministeren og en stortingsmelding. Det har senere vist seg at man den gang ikke fikk snudd alle steiner, bl.a. angående egentlige eierforhold og brannforløpet hvor man bare tok for seg første 1,5 time av 38 timer. Dermed har det helt til i dag stadig kommet nye opplysninger, rapporter og spørsmål. Støttegruppa for overlevende og etterlatte og stiftelsen for ny etterforskning har fortsatt å engasjere seg for å klarlegge hendelsesforløpet. Politiet foretar nå en gjennomgang av sitt arbeid med saken. Spørsmålet er om politiske myndigheter også bør gå igjennom sine deler av saken, og gjøre nye undersøkelser av det man har hatt overordnet ansvar for, slik støttegruppa ønsker.
Hvordan vil regjeringen arbeide videre med dette, og bidra til at Stortinget får mer fullstendig informasjon enn tidligere?

Les hele debatten