Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 21 (2013-2014)
Om å få gjennomført brannvesenets pålegg om anskaffelse av bedre redningsutstyr for å øke sikkerheten i Oslofjordtunnelen etter to branner i 2011
Datert: 18.12.2013
Besvart: 04.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): 23. juni 2011 brant et vogntog inne i Oslofjordtunnelen, den ene av to branner det året. Brannvesenet i Søndre Follo reviderte da ROS-analysen, fordi de mente den eksisterende ikke var god nok. Det resulterte i et pålegg om anskaffelse av brannbil med økt slukkekapasitet og tre evakueringspakker, en utgift på rundt 6 mill. kroner. Pålegget er bestridt av Vegvesenet, som har fått medhold i DSB. I oktober 2013 kom Havarikommisjonens rapport. Den bekrefter innholdet i Søndre Follo Brannvesens analyse av mangelfull sikkerhet og beredskap i tunnelen. Justisministeren er i henhold til instruks for samfunnssikkerhet og beredskap ansvarlig for at ekstraordinære hendelser følges opp i sektorene, herunder iverksetting av nødvendige forbedringstiltak. Ett raskt tiltak vil være å anskaffe det pålagte redningsutstyret. Bompenger i 1-3 uker vil være nok.
Vil statsråden ta initiativ til å få dette pålegget gjennomført?

Les hele debatten