Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 27 (2013-2014)
Om å ta et initiativ overfor FN for å sørge for sikkerheten til de iranske dissidentene i Irak, etter flere angrep på disse fra irakiske styrker
Datert: 24.01.2014
Besvart: 25.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): 1. september 2013 ble Camp Ashraf nord for Baghdad angrepet av irakiske styrker. 52 iranske dissidenter som holdt til i leiren, ble massakrert. 7 ble tatt som gisler, og er fortsatt ikke frigitt. Menneskene bosatt i leiren har krav på internasjonal beskyttelse under den 4. Genèvekonvensjonen, og USA var ansvarlige for sikkerheten i leiren frem til 2009 da ansvaret ble overlatt til irakiske myndigheter etter avtale med FN. 26. desember 2013 ble flyktningleiren Camp Liberty i Baghdad, hvor de fleste iranske dissidentene nå holder til, igjen angrepet, med 4 døde og 70 skadde som resultat.
Vil regjeringen ta et initiativ overfor FN for å sikre at det internasjonale samfunn følger opp sitt ansvar under den 4. Genèvekonvensjonen og sørge for sikkerheten til de iranske dissidentene i Irak?

Les hele debatten