Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2013-2014)
Om trafikksikkerhetsutfordringene knyttet til tunge kjøretøy på norske vinterveger
Datert: 04.02.2014
Besvart: 04.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Denne vinteren har vi nok en gang opplevd at trailere ikke har vært skodd for norsk vinterføre. Vi har også hørt om at trailersjåfører kan ta i bruk falske førerkort for å omgå kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og enda verre: føre tunge kjøretøy på norske vinterveier, uten nødvendige kjøreferdigheter. Jeg vil rose statsråden for å ha tatt tak i problemet og iverksatt tiltak for å bøte på disse utfordringene. Samtidig får vi stadig påminnelser om at mye er ugjort. Jeg er bekymret for trafikksikkerhetsrisikoen disse kjøretøyene utgjør på veiene våre. En sertifiseringsordning kan bidra til at transportører benytter sjåfører med nødvendig kompetanse og trailere i god teknisk stand. Det er også mange andre gode tiltak som bør vurderes for å få bukt med dette problemet.
Deler statsråden min bekymring, og hvordan vil han ta tak i trafikksikkerhetsutfordringene?

Les hele debatten