Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til næringsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2013-2014)
Om eierskapets rolle i norsk næringsliv og tiltak for å styrke privat eierskap, med henvisning til at familiebedrifter i snitt er mer lønnsomme enn andre
Oversendt regjeringen: 07.02.2014
Besvart: 04.03.2014 av næringsminister Monica Mæland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Ny forskning fra BI viser at familiebedrifter i gjennomsnitt er mer lønnsomme enn andre. Den typiske norske familiebedriften har en avkastning på investert kapital som er nesten 90 prosent høyere enn hva andre bedrifter leverer. Justert for blant annet bransje og bedriftens størrelse reduseres forskjellen til 25 prosent. Vi har lenge visst at eierskap er avgjørende for hvor bedrifter etableres og hva slags utvikling bedriften får. At norsk privat eierskap er viktigst i vest og nord er også kjent. Eierskap og kapitaltilgang er av stor betydning for norsk næringsliv og for å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser.
Hvordan vurderer statsråden eierskapets rolle, og hvilke tiltak ser statsråden som avgjørende for å styrke det private eierskap?

Les hele debatten