Interpellasjon fra Helga Pedersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2013-2014)
Om å legge til rette for at innvandring og mangfold fortsatt kan være en styrke for Norge
Datert: 13.03.2014
Besvart: 22.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Norge er et mangfoldig land med innbyggere fra 219 land og selvstyrte regioner. Innvandrere utgjør ifølge SSB 14,1 prosent av innbyggerne i Norge. Mange undersøkelser viser at mye av integreringen i Norge går bra, og mange innvandrere lykkes med å kvalifisere seg for jobb eller studier.
På hvilken måte vil statsråden legge til rette for at denne trenden kan fortsette og forsterkes, slik at innvandring og mangfold fortsatt kan være en styrke for Norge?

Les hele debatten