Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 54 (2013-2014)
Om hvorfor regjeringen vil åpne opp for søndagsåpne butikker, og hvordan den vil sikre at verken arbeidstakere, butikkeiere eller forbrukere taper på en slik lovendring
Datert: 18.03.2014
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 08.05.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Etter at åpningstidsloven ble fjernet for 10 år siden, har forbrukerne fått økt tilgjengelighet på varer. Hovedregelen er likevel at søndagsåpne butikker ikke er tillatt, men det finnes en rekke unntak fra loven. Hverken forbrukerne, arbeidstakerne eller butikkeierne ønsker en utvidelse av åpningstidene. Arbeidstakerne ønsker ikke utvidelse fordi de da vil få mindre samlet fritid og familietid i helgene. Butikkeierne vil ikke at loven skal utvides fordi tall fra Sverige og erfaringer fra Danmark viser at søndagsåpne butikker ikke er lønnsomt, og at det kun vil være markedsledere som vil overleve. Konsekvensen av å åpne opp for søndagsåpne butikker kan da bli økte priser, som forbrukerne vil tape på.
Hva er begrunnelsen for at regjeringen vil åpne opp for søndagsåpne butikker, og hvordan vil regjeringen sikre at hverken arbeidstakere, butikkeiere eller forbrukere taper på en slik utvidelse av loven?

Les hele debatten