Interpellasjon fra Pål Farstad (V) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 63 (2013-2014)
Om å få bedret arbeidsforholdene i fiskeindustrien og sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt, med henvisning til utenlandske sesongarbeidere
Datert: 01.04.2014
Besvart: 23.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Fiskeindustrien er avhengig av utenlandske arbeidere i sesongen. Det siste året har Arbeidstilsynet sett nærmere på fiskeindustrien i Norge, og selv om kontrollene ikke er ferdige og konklusjonen ikke er klar, er inntrykket tilsynet har av arbeidsforholdene i bransjen ikke bra. I de siste dagers medieoppslag har det også kommet frem at flere utenlandske arbeidere får lavere lønn enn norske arbeidere, selv om de jobber opptil 18 timer om dagen.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre arbeidsforholdene i bransjen og sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt?

Les hele debatten