Interpellasjon fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2013-2014)
Om tidlig innsats på de laveste trinnene i skolen, med økt lærertetthet, kompetanseheving og klarere kunnskapsmål
Oversendt regjeringen: 04.04.2014
Besvart: 23.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Tidlig innsats er løsningen på mange av de store utfordringene i norsk skole. Frafall og behov for spesialundervisning kan forebygges de første skoleårene. Utfordringen er å fylle begrepet "tidlig innsats" med konkret innhold, og endre praksis i skolen. Den svenske regjeringen har nylig iverksatt et "lågstadielyft", hvor de bevilger 2 mrd. kroner til å utdanne flere grunnskolelærere, og til å øke kvaliteten i undervisningen gjennom mindre klasser. De innfører også et nytt kunnskapsmål: Alle elever skal i første klasse kunne lese og forstå enklere tekster. I Norge har Dovre kommune satt inn to lærere i hver klasse i 1. og 2. klasse, og i basisfagene helt opp til 7. klasse. Resultatene er overbevisende. Spesialundervisningen er kraftig redusert.
Vil statsråden være med på en målrettet satsing på tidlig innsats, med økt lærertetthet, kompetanseheving og klarere kunnskapsmål på de laveste trinnene i skolen?

Les hele debatten