Interpellasjon fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 87 (2013-2014)
Datert: 13.06.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): De siste dagene har islamistgruppen ISIL (Den islamske staten i Irak og Levanten) tatt kontroll over store områder i det nordlige Irak. Islamistgruppen har uttalt at ambisjonen er å overta styringen i Iraks hovedstad Bagdad. ISIL er også aktiv på opprørernes side i borgerkrigen i Syria. Ifølge kilder Dagbladet har fått tilgang til, er det anslått at om lag 70 norske statsborgere og personer med tilknytning til Norge deltar i disse kampene.
Hva vil regjeringen gjøre for å få oversikt over nordmenn som kjemper for islamistiske terrororganisasjoner i andre land, og hvilke strafferettslige reaksjoner vil disse ekstremistene bli møtt med om de kommer tilbake til Norge?