Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2014-2015)
Om å få utarbeidet en diabetesplan, med henvisning bl.a. til at Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 pst. innen 2025
Oversendt regjeringen: 19.06.2014
Besvart: 21.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Diabetes er en av vår tids største helseutfordringer. Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer, herunder diabetes, med 25 pst. innen 2025 (WHO mai 2012). Nasjonal strategi for diabetes og NCD-strategien skisserer gode mål, men er ikke nok for å bremse utviklingen. En god strategi må følges opp med tiltak, ellers blir den ikke troverdig. Vi trenger derfor en diabetesplan à la den vi nå har utviklet for kreftområdet, dvs. først en strategi som angir mål og retning, så en plan for gjennomføring slik at vi gjør de rette tingene i rett rekkefølge og målretter innsatsen.
Vil statsråden ta initiativ til å utarbeide en diabetesplan?

Les hele debatten