Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 15 (2014-2015)
Om å legge til rette for at flere utviklingshemmede får benytte sin arbeidsevne helt eller delvis i ordinært arbeid
Oversendt regjeringen: 23.10.2014
Besvart: 18.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Regjeringen har vært klar på at det er et mål å hjelpe flere personer inn i arbeidslivet. Derfor har regjeringen styrket virkemidler som hjelper flere inn, bl.a. gjennom å skape et mer fleksibelt arbeidsliv som har plass til flere. Andre tiltak er lønnstilskudd, tiltaksplasser, sosialt entreprenørskap osv. Erlandsen Conditori i Halden er eiet og drevet av tre personer med utviklingshemming, og med hjelp fra kun én annen ansatt drifter de konditoriet på en meget god måte. Samfunnet og enkeltindividene får da utnyttet sin restarbeidsevne. Det kan være en spennende utvikling som vil kunne bety økt likeverd for utviklingshemmede, da mange av dem har arbeidsevne på lik linje med resten av samfunnet, bare det blir tilrettelagt for dem.
Hvordan vil statsråden følge opp og tilrettelegge for at flere utviklingshemmede skal få benytte sin arbeidsevne helt eller delvis ute i ordinært arbeid?

Les hele debatten