Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 29 (2014-2015)
Om hvordan statsråden stiller seg til et eventuelt forslag om forbud mot burka og andre klesplagg som hindrer identifikasjon i offentligheten
Oversendt regjeringen: 12.12.2014
Besvart: 17.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Debatten om heldekkende plagg i det offentlige rom har i de senere år vært høyt på dagsorden. Særlig har det vært fokus på muslimske plagg som burka og niqab som vanskeliggjør identifisering, samt kan oppfattes å ha en kvinneundertrykkende profil og hindre integrering. EMD har i en dom kommet frem til at Frankrikes forbud mot burka og niqab i det offentlige rom er i overenstemmelse med menneskerettighetene. Arbeiderpartiet har i media sagt at de vurderer å støtte et sånt forslag, men har så langt stemt imot konkrete forslag.
Hvordan stiller statsråden seg til et eventuelt forslag om forbud mot burka og andre klesplagg som hindrer identifikasjon i offentligheten?

Les hele debatten