Interpellasjon fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2014-2015)
Om å avhjelpe situasjonen for flyktninger som forsøker å komme seg til Europa over Middelhavet, da Italia har avsluttet redningsoperasjonen Mare Nostrum
Datert: 16.12.2014
Besvart: 27.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Ifølge Flyktninghjelpen er det mer enn 51 millioner mennesker på flukt i verden. Dette er det høyeste antall registrerte flyktninger siden andre verdenskrig, og skyldes en lang rekke konflikter i verden i dag. Mange av flyktningene prøver å komme seg til Europa, via ruter som går over Middelhavet. De som kommer seg over til Europa, søker beskyttelse og håper på en bedre framtid. Så langt i år hevdes det at over 160 000 mennesker er reddet og over 3 200 mennesker er druknet. Italia har nå avsluttet redningsoperasjonen Mare Nostrum, og den er erstattet av den mye mindre operasjonen Triton. Dette gir ifølge Norges Rederiforbund mye større belastning for skip i området, samtidig som den humanitære situasjonen forverres.
Hvordan vil regjeringen avhjelpe situasjonen?

Les hele debatten