Interpellasjon fra Helga Pedersen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2014-2015)
Om tiltak for å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner og bidra til at samfunnet i større grad benytter seg av kompetansen de besitter
Oversendt regjeringen: 19.12.2014
Besvart: 29.01.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Norsk Folkehjelp setter gjennom sin rapport 'Tør du ansette meg?' fokus på innvandrerkvinner og sysselsetting i Norge. Mens 67 prosent av alle kvinner i Norge er i arbeid, er sysselsettingsandelen betydelig lavere for innvandrerkvinner. Tall fra SSB viser at innvandrere fra Afrika og Asia mv. med høyere utdanning er omtrent tre ganger oftere i en stilling de er overkvalifisert til enn resten av befolkningen. Arbeid er en nøkkel til integrering.
Hva vil statsråden gjøre for å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner, og bidra til at det norske samfunnet i større grad benytter seg av den kompetansen innvandrerkvinner besitter?

Les hele debatten