Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 36 (2014-2015)
Om forverringen av menneskerettighetssituasjonen i Aserbajdsjan og hva utenriksministeren vil foreta seg overfor landets myndigheter
Datert: 19.12.2014
Besvart: 05.02.2015 av utenriksminister Børge Brende

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Menneskerettighetssituasjonen i Aserbajdsjan har i den siste tiden blitt betraktelig forverret. Myndighetene har i en årrekke kneblet sine kritikere ved å anklage dem for fiktive forbrytelser og deretter dømme dem til lange fengselsstraffer. Etter at Aserbajdsjan tiltrådte formannskapet i Europarådet har situasjonen eskalert, en arrestasjonsbølge mot mange av de viktigste lederne, kombinert med en ytterligere tilstramming av lovverket, vanskeliggjør sivilsamfunnets arbeid. Den norske Helsingforskomité har uttrykt sterk bekymring for utviklingen, og tildelte Sakharovs frihetspris til politiske fanger i Aserbajdsjan. Den norske delegasjonen i OSSE PA har ved gjentatte anledninger reist problemstillingen direkte med den aserbajdsjanske delegasjonen.
I lys av den nylig fremlagte stortingsmeldingen om menneskerettigheter, hva vil utenriksministeren konkret foreta seg overfor aserbajdsjanske myndigheter?

Les hele debatten