Interpellasjon fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 38 (2014-2015)
Om de viktigste faktorene for å sikre god dyrevelferd, hvis pelsdyrnæringen skal kunne fortsette
Oversendt regjeringen: 09.01.2015
Besvart: 10.02.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Spørsmål om dyrevelferd i pelsdyrnæringen er igjen aktualisert, nå gjennom dokumentaren 'Pels', som ble vist på NRK i desember. Flere av de holdningene og håndteringen av dyr som kom frem der viser at den fortsatt er mangelfull, noe vi ikke kan si oss fornøyd med. Vi kan ikke gå på akkord med dyrevelferden. Pelsdyrutvalget la frem sin innstilling (NOU 2014: 15) 15. desember. Flertallet går inn for bærekraftig utvikling. Det pekes på flere svakheter i næringen som må gjennomgås nøye, men interpellanten er særlig opptatt av de svakheter som avdekkes knyttet til dyrevelferd. Både økt forskning på avl og styrket tilsyn er etter interpellantens syn to viktige faktorer for bedret dyrevelferd.
Hva mener statsråden vil være de viktigste faktorene for å sikre god dyrevelferd, dersom pelsdyrnæringen skal kunne fortsette?

Les hele debatten