Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til statsministeren

Interpellasjon nr. 41 (2014-2015)
Om å bidra til ro rundt sexkjøpsloven og la den virke i en del år før eventuelle nye evalueringer
Datert: 22.01.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 26.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I samarbeidsavtalen står det at sexkjøpsloven skal evalueres, og statsministeren har sagt til Stortinget at hun har et pragmatisk forhold til om loven bør oppheves eller ikke. I byene som er mest berørte, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, har Høyre-topper som Fabian Stang, Stian Røsland, Trude Drevland mfl. gått imot å oppheve den. Evalueringen av sexkjøpsloven, utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, kom i august i fjor. Den viser bl.a. at etterspørselen er redusert med omkring 45 pst. sammenliknet med en utvikling uten loven, at det er færre bakmenn, at loven har en holdningsskapende effekt ved at særlig færre unge menn kjøper sex, og at den har bidratt til mindre menneskehandel i Norge. I Sverige har det vært bred enighet om sexkjøpsloven siden 1999, noe som har gitt loven mer gjennomslag.
Vil statsråden bidra til ro rundt loven også her i Norge, og la den virke i en del år før eventuelle nye evalueringer?

Les hele debatten