Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2014-2015)
Om prestasjonsforskjeller mellom gutter og jenter i skolen og å få mer kunnskap om skolens utfordring med å stimulere gutters kunnskapsiver tilstrekkelig
Datert: 06.02.2015
Besvart: 28.04.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Forskning viser at det er forskjell i prestasjoner mellom gutter og jenter i skolen. Forskjellen har vært åpenbar og synlig i mange år, den synes dermed å være vedvarende. Mange konstaterer dette, og det synses mye om forskjellene, men vi vet ikke nok om årsakene. Dette får store konsekvenser for mange gutter. Det skal være høye ambisjoner for alle i skolen. Den skal legge fundamentet for at barn får det best mulige grunnlaget for å realisere sitt potensial. Prestasjonsforskjellene tyder på at skolen har en utfordring i å løse dette like godt for gutter som for jenter. Det betyr igjen at mange gutter vil slite, fordi de møter en skole som ikke klarer å stimulere deres kunnskapsiver i tilstrekkelig grad.
Ser statsråden denne utfordringen, og vil han iverksette tiltak slik at vi kan få mer kunnskap om den?

Les hele debatten