Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 48 (2014-2015)
Om å sikre en økning av kapasiteten til norsk IKT-utdanning for å møte den store etterspørselen
Oversendt regjeringen: 18.02.2015
Besvart: 28.04.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Mye tyder på at vi vil få for dårlig tilgang på IKT-kompetanse i Norge i tiden som kommer. Vi vil kanskje mangle folk i én av fire IT-jobber i 2030, ifølge anslag som er forsiktige. Dette vil påvirke hele Norge. Både produktivitets- og konkurranseevnen trues, og nødvendig omstilling og utvikling på viktige samfunnsområder som helse, velferd, forskning, utdanning og miljø, vil ikke være mulig uten en god tilgang på IKT-kompetanse.
Hvordan vil regjeringen sikre en økning av kapasiteten til norsk IKT-utdanning for å møte den store etterspørselen i både privat og offentlig sektor?

Les hele debatten