Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 49 (2014-2015)
Om å sikre økt samhandling mellom helsepersonellgrupper innenfor muskel- og skjelettområdet og mer spesialkompetanse på dette feltet
Datert: 18.02.2015
Besvart: 05.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Sykdommer og plager knyttet til muskel og skjelett er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd, både i Norge og resten av den vestlige verden. Ryggsmerter er en av de viktigste årsakene til leveår med nedsatt funksjon og gir redusert livskvalitet og uførhet. Rygglidelser utgjør den største undergruppen blant nye uføretrygdede, ifølge Nav i 2012. Muskel- og skjelettlidelser 'plager flest og koster mest'. Riktig bruk av kompetanse gir helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster. HelseOmsorg21 vektlegger behovet for å styrke helsepersonells evne til samhandling mellom profesjoner, kontinuerlig fagutvikling, tverrfaglig samarbeid og økt forskningsinnsats. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen fremhevet i statsbudsjettet for 2015 behovet for mer spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.
Hvordan vil statsråden sikre økt kompetanse og samhandling mellom helsepersonellgrupper innen muskel- og skjelettområdet?

Les hele debatten