Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2014-2015)
Om en nasjonal strategi for å fornye læringsarbeidet i skolen ved bruk av ny teknologi
Datert: 03.03.2015
Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Internasjonal forskning viser at når digital læring og læringsanalyse brukes på pedagogikkens premisser, bidrar det til å tilpasse undervisningen etter elevens behov samt redusere unødig tidsbruk for læreren. Norge har et godt utgangspunkt for både å utvikle og ta i bruk den nye teknologien; vi har en velutviklet IKT-infrastruktur på skolene og en voksende norsk edtech-næring som kan brukes til å utvikle smarte digitale læremidler på skolens premisser. Samtidig er det utfordringer, som for sterkt fokus på maskinpark, for liten vekt på pedagogisk bruk av IKT, og for lav kompetanse blant lærere til å ta i bruk hjelpemidlene. I Danmark og flere andre land ser utdanningsministrene mulighetene og fører tydelige nasjonale strategier for å fornye læringsarbeidet ved bruk av ny teknologi.
Hva er statsrådens strategi?

Les hele debatten