Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 59 (2014-2015)
Om tiltak for å hjelpe barn som opplever skilsmisser og samlivsbrudd
Datert: 18.03.2015
Besvart: 19.05.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): NRK Super har den siste tiden hatt programmer om barns opplevelser ved samlivsbrudd og skilsmisser. Hver dag får rundt 80 barn vite at foreldrene skal skilles. Det betyr over 30 000 barn hvert år. I tillegg kommer barn i uregistrerte samlivsbrudd, der den ene parten ikke er biologisk mor/far. For mange barn vil et slikt brudd være en lettelse og en avslutning på en vanskelig hjemmesituasjon, mens for andre er dette veldig vondt og en stor påkjenning. For det enkelte barn som har det vondt, er det viktig at samfunnet har de verktøy som trengs når det er behov for å hjelpe til på veien videre. Spørsmålet er om det er mer helsesøstertjeneste, familievern av ulik karakter, mer kunnskap til ansatte i skole og barnehage eller andre tiltak som kan fange opp dem som trenger det mest.
Hva slags tiltak mener statsråden kan settes inn for å hjelpe barn som opplever skilsmisser og samlivsbrudd?

Les hele debatten