Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2014-2015)
Om å sikre at økt vakthold i hovedstaden i forbindelse med terrorberedskap ikke svekker Oslo-politiets innsats på andre områder
Oversendt regjeringen: 04.05.2015
Besvart: 28.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Terrorberedskap påvirker politiets prioriteringer. I Aftenposten 20. april kunne vi lese at et økt antall vaktoppdrag fører til at andre enheter enn ordenspolitiet nå må bidra med vakttjeneste, f.eks. i Stortinget. Dersom etterforskere og forebyggende politi brukes som vaktmannskap, går det ut over politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet, noe som vil kunne føre til økt kriminalitet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at økt vakthold i hovedstaden ikke svekker Oslo-politiets innsats på andre områder?

Les hele debatten