Interpellasjon fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 71 (2014-2015)
Om organisering og innhold for ny enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor psykisk helsevern, og mulig lokalisering til RSA Brøset, St. Olavs Hospital HF
Datert: 05.05.2015
Besvart: 28.05.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Norge har i dag 3 regionale sikkerhetsavdelinger (RSA) for psykisk helsevern; Brøset, Dikemark og Sandviken. 1. juli 2012 trådte nye endringer i loven om psykisk helsevern i kraft etter vedtak i Stortinget. Lovendringene inneholdt en generell heving av sikkerhetsnivået ved de tre enhetene, og la til rette for at man kan opprette en ny og egen enhet for særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor psykisk helsevern, lokalisert ved en av de tre eksisterende RSA-ene. Arbeiderpartiet ser at det kan være flere grunner til at den nye enheten for særlig høyt sikkerhetsnivå legges til RSA Brøset, St. Olavs Hospital HF, og at dette sees i sammenheng med den planlagte lokaliseringen av hele RSA Brøset til Østmarka i Trondheim.
Hvilken organisering og hvilket innhold ser statsråden for seg at den nye enheten for særlig høyt sikkerhetsnivå skal ha, og ser statsråden muligheten for at den nye enheten kan legges til RSA Brøset?

Les hele debatten