Interpellasjon fra Bård Vegar Solhjell (SV) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 74 (2014-2015)
Om en offisiell unnskyldning til barn av NS-medlemmer for uretten de har lidd i etterkrigstida
Oversendt regjeringen: 11.05.2015
Besvart: 01.06.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): I år er det 70 år siden frigjøringen av Norge, noe som skal markeres med stolthet og glede. Det er imidlertid også viktig å vie oppmerksomhet til dem som havnet på skyggesiden i den norske etterkrigstida. 55 000 nordmenn var medlemmer av NS, langt flere er barn av dem. I likhet med krigsbarna har mange av disse barna blitt utsatt for mobbing, trakassering og isolering både i barndommen og senere i livet. Mange av dem har fått psykiske helseplager og nedsatt livskvalitet. De har opplevd dette ene og alene fordi de er barn av sine foreldre. I motsetning til krigsbarna, har NS-barna aldri fått noen offisiell unnskyldning for den uretten de ble utsatt for. De ble så vidt nevnt under 50-årsjubileet for krigens slutt, men har aldri fått noen tydelig formell beklagelse.
Vil regjeringen i anledning 70-årsmarkeringen i år komme med en offisiell unnskyldning for den uretten de har lidd?

Les hele debatten